Archive for "Feb 03 2012"

Ett skadat träd

För mig har skogen och träden alltid varit levande. Jag växte upp med en stor skog bakom huset och för mig var det den naturliga lekplatsen. Eftersom mina föräldrar tyckte att det var viktigt att vi var ute mycket blev skogen som ett andra hem för mig och skog har varit viktigt för mig ända sedan dess. Därför är träden ett återkommande tema i mina målningar.

När jag flyttade ner till Malmö upptäckte jag plötsligt hur viktig en nära kontakt med skogen verkligen var för mig. Det fanns inte längre en lättåtkomlig skog som jag kunde besöka när jag behövde det, utan att ta sig till en skog blev ett projekt i sig. De få träd som fanns i närheten av där vi bodde var alla skadade på olika sätt av människors framfart. Tavlan ”Ett skadat träd” symboliserar de träden som står skadade och inklämda i våra städer och tittar på oss människor.

Den här tavlan målade jag i det runda galleriet på citadellet i Landskrona samtidigt som jag hade min utställning där.

Kristina Björkman

 

 
Mjao logga

Sidor

Kategorier