Archive for "Mar 02 2011"

Vad är ett bibliotek till för?

Sedan en tid tillbaka har jag arbetat deltid på Ozma speldesign med projektet Grannys dancing on the table. Grannys dancing on the table är ett transmediaprojekt som kommer att bestå både av en långfilm samt ett spel och görs som en samproduktion mellan bl.a.Tangram film och Ozma speldesign.
 

Under förra veckan använde vi stadsbiblioteket som kontor som en del av bibliotekets “Open office” projekt som de just nu driver. Projektet “Open office” går ut på att biblioteket bjuder in olika företag som under en vecka får flytta sitt kontor till biblioteket där tanken är folk ska få en inblick i hur olika företag arbetar. Samtidigt är det ett experiment kring vad ett bibliotek kan innehålla utöver böcker.

Det var spännande att bygga upp en egen miljö i biblioteket och det kändes mycket annorlunda att sitta där under flera dagar. Att röra sig i personaldelarna av biblioteket gav en ny dimension till biblioteket och det kändes lite udda att kliva in i bibliotekariernas lunchrum för att hämta te. Tanken var att vi skulle arbeta med vårt vanliga arbete samt hålla i ett par olika aktiviteter, vilket gick ganska bra även om det var stundtals mycket svårt att koncentrera sig på att jobba. Jag tror också att de flesta av oss upplevde att vi blev ganska trötta av alla intryck som vi fick genom alla människor som rörde sig i vårt synfält och alla ljud som pockade på vår uppmärksamhet.

En av de viktigare händelserna under biblioteks vistelsen var att vi höll i en fokusgruppworkshop som handlade att fördjupa spelets olika teman och höra vilka aktiviteter som folk i vår målgrupp skulle kunna vara intresserade av kring våra teman. Först fick deltagarna arbeta med en brainstorma kring vad de olika teman betydde för dem och därefter kring vad de skulle vilja göra med utgångspunkt från de olika teman som fanns. Slutligen fick de fritt välja en eller flera förslag och visualisera det genom att göra en “scrapbooksida” om idéen. Jag tycker att resultaten blev förvånadsvärd välgjorda och inspirerande vilket får mig att tro att det finns en poäng med att arbeta med medskapandeprocesser. Att använda medskapandeprocesser, där publiken får ta del i att på någon nivå skapa verket, är också mycket centralt i projektet Grannys dancing on the table.

Under tiden på biblioteket skapade vi också ett litet verklighetspel som var ett drömlikt mysterium om en äldre kvinna som letade efter en flicka hon träffat i en dröm. Det var givande och lärorikt att under så kort tid försöka skapa ett spelbart verklighetspel, men tyvärr visade det sig också i brister i spelbarheten av spelet. Vi gjorde bland annat det vanliga misstaget när  det handlar om verklighetsspel; att det blir för svårt för spelarna att förstå vad de ska göra eftersom vi ville ha en drömsk stil på spelet blev spelet också ganska otydligt för spelarna.

Utöver de övriga aktiviteterna hölls en föreläsning om creative commons för bibliotekarierna där, filmen Nasty old people( en av våran manusförfattare Hanna Skölds tidigare filmer) visades, vi hade en manusworkshop samt att vi blev utlånade som “levande böcker”.

Som helthet är jag mycket glad att vi tog tillfället att pröva biblioteket som kontor och särskilt mötet med alla möjliga olika människor samt erfarenheterna från de moment som vi arrangerade är mycket värdefulla erfarenheter.

 
Mjao logga

Sidor

Kategorier