Archive for "Dec 09 2010"

Göra examensarbete på företag

En vän till mig gav mig den briljanta idén att jag skulle dela med mig om min erfarenhet av att göra examensarbetet på ett företag. Att skriva om det just nu passar mycket bra då flera av mina vänner på Högskolan i Skövde snart ska till att göra sina exjobb.  För er som inte vet, gjorde jag mitt eget examensarbete med titeln “Att lära spelaren spelet, En ny introduktion till spelet Sway” förra våren i samarbete med Illusion labs. Utöver det har jag också skrivit ett annat examensarbete några år tidigare som hette “Att spela på jobbet”, som jag inte gjorde i samarbete med ett företag. Så jag har kan man säga provat båda vägarna och för mig gav det mest att göra examensarbete på ett företag.

Att komma på ett ämne
När jag bestämt mig för att göra examensarbetet påbörjade jag en period då jag arbetade med idéen. Jag började med att ge mig själv en del begränsningar; examensarbetet skulle ske på ett företag, företaget skulle ha användning för det jag arbetade om, det skulle vara ett ämne som gick att erbjuda flera olika företag, det skulle vara ett ämne som jag var intresserad av och inte vara för stort. Jag tror att en viktig del av att generera idéer är att vara mycket noga med vilka begränsningar som man ger sig själv. Därefter började jag använda diverse olika tekniker för att komma på vad jag skulle göra för något. Det ledde till en idé om att på något sätt arbeta med hur man lär ut spel till spelarna vilket jag ansåg skulle kunna uppfylla de begränsningar som jag tidigare hade satt.

Ställ dig följande frågor:
Vad vill du tjäna på att göra examensarbetet?
Vad kan företaget tjäna på att du gör examensarbetet?

Uppdatera svaren under hela examensarbetet.

Ansökan
Jag tror att ett effektivt sätt att få ett examensarbete är att förklara för företaget vad de kan få ut av att låta dig vara på deras företag. jag la upp min ansökan ungefär på följande sätt:
En mycket kort beskrivning av vem jag är, varför jag kontakter dem, en öppet formulerad frågeställning, en beskrivning av vad frågeställning innebär och hur den kan anpassas efter behov och lite om varför jag ville göra examensarbetet hos dem. Sedan skickade jag ut mer eller mindre samma version till fem olika företag för att se vad jag fick för respons.  För företagen att svara tog mycket längre tid än vad jag hade räknat med, men tillsist hade jag fått ja från några av företagen. Vilket gjorde att jag hamlade i den mycket lyckliga positionen där jag kunde välja vart jag skulle vara. För att kunna välja satte jag upp ett antal fler kriterier och bokade möte med företagen som visat intresse. Jag kom fram till att Illusion labs var de som gav mig bäst utrymme att uppfylla mina mål och tillsammans med dem utformade jag min frågeställning i mera detalj.

Arbetet på företaget
Jag tror att man får mest ut av vara på plats på företaget eftersom man då även kan se hur ett sådant företag fungerar och lära sig otroligt mycket av de som jobbar där. En risk som många brukar ta upp i samband med att vara på företag under exjobb är att det är lätt att börja jobba för mycket åt företaget att du inte hinner göra klart examensarbetet. Jag satsade mycket på att bli färdig med mitt examensarbete, gjorde examensarbetet gratis och fick betalt för den tid jag la ner utöver det.

Eftersom jag satt och arbetade i en annan stad än Skövde, nämligen i Malmö, träffade jag bara min handledare personligen ett fåtal gånger. Utöver det hade vi flitig kontakt via mail där han snabbt och utförligt svarade på alla mina frågor samt gick igenom och kommenterade på min rapport. Till att börja med använde jag ett dokument på google docs där jag hade de flesta anteckningar som rörde exjobbet samt själva rapporten. Det gjorde att min handledare kunde se rapporten, min planering och anteckningar samtidigt som jag jobbade på det. Mot slutet övergick vi dock till att maila vanliga doc-filer mellan oss eftersom inte formateringen funkade på samma sätt i google docs. Jag tror att det är mycket viktigt att tänka igenom hur handledningen ska fungera om man är på ett företag, särskilt när det företaget är i en annan stad.

Är det någon av er som ska göra examensarbete som har fler frågor till mig är det bara att hugga tag i mig. Ett sista tips är att ha kul under tiden och se till att ta tillvara på möjligheterna!

 
Mjao logga

Sidor

Kategorier