Spelmekaniker utanför spel?

Spel är uppbyggda av olika slags mekaniker och en del av de mekanikerna är till för att uppmuntra spelaren till att utföra olika slags aktiviteter i spelet. Att använda sig av en del av de mekanikerna och tänka på interaktiva produkter som om de vore ett spel kan vara till en hjälp för att uppnå ett syfte. (Jag skriver “spelaren” men om du inte känner dig bekväm med det är det bara att läsa det som “användaren” istället). För att försöka göra det lättare att tänka på det har jag tagit fram fem frågeställningar som man kan ställa sig under tiden som man jobbar med att ta fram vilka spelmekaniker som ska användas och var de ska vara.

Vem är spelaren?
Om du ska använda dig av spelmekaniker är det som alltid intressant att veta vem du gör det till. För många av er läsare är det säkert en självklarhet att alltid tänka på vilken målgruppen är och hur de ska använda något, men det kändes ändå viktigt att påpeka det här. Om spelaren är gammal eller ung har den olika vana vid exempelvis teknik ,olika förväntningar och krav som är bra att ta hänsyn till.

Vad är ditt syfte?
Vad är det du vill uppnå, är det att folk ska skriva mer i en wiki eller att de ska lära sig något om något, att de ska köpa mer av något , göra något åt något problem eller berätta en historia? När du använder dig av olika spelmekaniker är det viktigt att veta vad ditt övergripande syfte är samt även vad den enskilda mekaniken har för syfte. Låt sedan syftet forma hela produkten och välj bort det som inte för syftet framåt. Det hjälper till att få hela produkten att kännas sammanhängande.

Vilka handlingar vill du få användaren/spelaren att utföra?
Att utgå ifrån syftet och fundera igenom de handlingar som du vill att spelaren ska kunna utföra och vilka som behöver få mest fokus. Skriv gärna upp dem i en lista för att göra det extra tydligt. Exempelvis kan det vara att du vill att spelaren ska göra sina egna hushållsuppgifter, sortera mail, posta inlägg, göra uppgifter på en webbplats eller lägga ut information om sig själv.

Vad kan vara intressant att ge spelaren i belöning om denne gjort något?
Det är relativt vanligt att göra belöningen som en vinst i en tävling,  att t.ex. en  deltagare vinner en cykel och de andra får ingenting. För någon som vill ha en cykel kan det säkert vara motiverande nog. Dock blir det ett stabilare system om det har inbyggda belöningar som motiverar spelaren utan att någonting utifrån tillförs. Systemet ska vara roligt att använda i grunden. Några mycket typiska exempel på hur systemet kan belöna spelaren är att t.ex. öppna upp för nya funktioner eller nya miljöer när spelaren uppnått vissa mål eller att någon form av medalj som denne kan visa upp för de andra spelarna.  Ett annat exempel som jag tycker om att ta upp är exempelvis kalendern i spelet “Brain Training” där du själv får sätta dit ett “Ok” när du varit duktig och gjort en övning under dagen. Där är belöningen att se hur dagarna fylls av “OK” märken och det får lätt en långvarig effekt av att spelarna går in dag efter dag för att ingen dag ska bli utan märke.

Kan belöningen hjälpa till att stärka ditt syfte?
I samband med belöningen kan det också vara värt att gå tillbaka och titta på syftet. Syftet kan inte bara stärkas genom att belöningar ges för rätt slags aktiviteter utan belöningen i sig kan även vara ett sätt att stärka syftet.

Skrivet av Kristina Björkman.

Write a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Mjao logga

Sidor

Kategorier